Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2001
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,48   3.127,3   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   70,59   1.836,8   ..   ....
     Dones   47,01   1.290,5   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   60,91   466,3   ..   ....
     De 25 a 54 anys   82,05   2.344,5   ..   ....
     De 55 anys i més   18,35   316,5   ..   ....
Ocupació   53,44   2.857,4   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   66,04   1.718,3   ..   ....
     Dones   41,49   1.139,1   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   50,68   388,0   ..   ....
     De 25 a 54 anys   76,06   2.173,5   ..   ....
     De 55 anys i més   17,16   296,0   ..   ....
Atur   8,63   269,9   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   6,45   118,4   ..   ....
     Dones   11,73   151,4   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   16,80   78,3   ..   ....
     De 25 a 54 anys   7,30   171,1   ..   ....
     De 55 anys i més   6,48   20,5   ..   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2001
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   53,23   18.164,0   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   66,59   11.060,1   ..   ....
     Dones   40,55   7.103,9   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   48,34   2.521,5   ..   ....
     De 25 a 54 anys   76,48   13.836,5   ..   ....
     De 55 anys i més   16,69   1.806,0   ..   ....
Ocupació   47,75   16.294,3   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   61,74   10.254,0   ..   ....
     Dones   34,48   6.040,2   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   38,32   1.999,0   ..   ....
     De 25 a 54 anys   69,65   12.600,8   ..   ....
     De 55 anys i més   15,66   1.694,5   ..   ....
Atur   10,29   1.869,7   ..   ....
Per sexe:     
     Homes   7,29   806,1   ..   ....
     Dones   14,97   1.063,7   ..   ....
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   20,72   522,5   ..   ....
     De 25 a 54 anys   8,93   1.235,8   ..   ....
     De 55 anys i més   6,17   111,5   ..   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: