Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2002
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,82   3.209,6   107,6   3,53,8
Per sexe:     
     Homes   70,42   1.874,1   50,6   2,83,2
     Dones   47,78   1.335,5   57,0   4,54,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   57,60   436,3   -10,0   -2,2-0,1
     De 25 a 54 anys   83,08   2.453,4   115,9   5,05,1
     De 55 anys i més   18,33   320,0   1,7   0,5-0,3
Ocupació   53,22   2.903,8   63,6   2,21,9
Per sexe:     
     Homes   65,41   1.740,6   33,6   2,01,9
     Dones   41,62   1.163,3   30,0   2,61,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   46,24   350,2   -25,3   -6,7-4,5
     De 25 a 54 anys   76,40   2.255,9   90,3   4,23,6
     De 55 anys i més   17,05   297,7   -1,4   -0,5-2,8
Atur   9,53   305,8   44,1   16,824,1
Per sexe:     
     Homes   7,13   133,6   17,0   14,622,4
     Dones   12,90   172,3   27,0   18,625,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   19,73   86,1   15,4   21,721,8
     De 25 a 54 anys   8,05   197,5   25,7   14,923,3
     De 55 anys i més   6,96   22,3   3,1   15,941,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2002
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   54,48   18.870,2   938,1   5,24,9
Per sexe:     
     Homes   66,90   11.289,4   356,2   3,33,3
     Dones   42,67   7.580,8   581,9   8,37,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   47,46   2.447,7   43,1   1,82,2
     De 25 a 54 anys   78,49   14.560,8   827,0   6,05,6
     De 55 anys i més   17,03   1.861,7   67,9   3,83,7
Ocupació   48,40   16.766,9   690,6   4,34,1
Per sexe:     
     Homes   61,65   10.402,3   272,4   2,72,8
     Dones   35,83   6.364,6   418,2   7,06,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   37,26   1.921,4   14,6   0,81,3
     De 25 a 54 anys   70,66   13.109,7   625,6   5,04,7
     De 55 anys i més   15,88   1.735,8   50,5   3,02,8
Atur   11,15   2.103,3   247,5   13,311,9
Per sexe:     
     Homes   7,86   887,1   83,8   10,49,8
     Dones   16,04   1.216,2   163,7   15,613,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   21,50   526,3   28,6   5,75,3
     De 25 a 54 anys   9,97   1.451,1   201,5   16,114,0
     De 55 anys i més   6,76   125,9   17,5   16,117,9
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: