Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2003
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,50   3.453,6   179,1   5,55,5
Per sexe:     
     Homes   72,55   1.995,0   80,6   4,24,8
     Dones   50,89   1.458,6   98,5   7,26,4
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   60,20   445,1   -2,7   -0,6-3,1
     De 25 a 54 anys   85,33   2.632,5   140,0   5,65,9
     De 55 anys i més   20,99   376,1   41,8   12,513,9
Ocupació   55,33   3.107,4   153,1   5,25,0
Per sexe:     
     Homes   66,69   1.833,8   59,5   3,43,8
     Dones   44,43   1.273,6   93,7   7,96,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   46,49   343,7   -14,3   -4,0-6,4
     De 25 a 54 anys   78,28   2.415,0   126,8   5,55,4
     De 55 anys i més   19,47   348,8   40,6   13,215,6
Atur   10,02   346,2   26,0   8,19,8
Per sexe:     
     Homes   8,08   161,2   21,2   15,116,8
     Dones   12,68   185,0   4,8   2,74,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   22,78   101,4   11,6   12,99,5
     De 25 a 54 anys   8,26   217,5   13,2   6,411,8
     De 55 anys i més   7,26   27,3   1,2   4,6-5,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2003
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   56,15   19.893,5   778,2   4,14,1
Per sexe:     
     Homes   68,23   11.800,2   355,1   3,13,2
     Dones   44,62   8.093,3   423,1   5,55,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   50,60   2.536,4   -1,5   -0,1-0,5
     De 25 a 54 anys   80,01   15.367,1   660,7   4,54,7
     De 55 anys i més   17,75   1.990,0   119,0   6,45,6
Ocupació   49,80   17.646,0   726,7   4,34,0
Per sexe:     
     Homes   62,51   10.810,3   318,5   3,02,9
     Dones   37,69   6.835,7   408,2   6,45,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   39,37   1.973,5   -4,8   -0,2-1,4
     De 25 a 54 anys   72,00   13.827,7   624,7   4,74,5
     De 55 anys i més   16,45   1.844,8   106,8   6,15,7
Atur   11,30   2.247,5   51,5   2,35,3
Per sexe:     
     Homes   8,39   989,8   36,5   3,86,8
     Dones   15,54   1.257,6   14,9   1,24,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   22,19   562,9   3,4   0,62,9
     De 25 a 54 anys   10,02   1.539,4   36,0   2,46,2
     De 55 anys i més   7,29   145,1   12,1   9,14,2
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: