Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2004
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,34   3.535,8   79,3   2,33,0
Per sexe:     
     Homes   71,55   2.026,7   25,9   1,31,8
     Dones   51,48   1.509,0   53,5   3,74,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   55,40   399,3   -18,3   -4,4-1,7
     De 25 a 54 anys   86,03   2.758,1   98,1   3,73,8
     De 55 anys i més   20,60   378,4   -0,5   -0,12,8
Ocupació   55,63   3.206,3   85,7   2,73,6
Per sexe:     
     Homes   66,34   1.879,0   35,6   1,92,1
     Dones   45,28   1.327,3   50,0   3,95,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   44,86   323,4   -2,9   -0,90,2
     De 25 a 54 anys   79,03   2.533,7   97,8   4,04,4
     De 55 anys i més   19,01   349,2   -9,3   -2,61,6
Atur   9,32   329,5   -6,3   -1,9-2,3
Per sexe:     
     Homes   7,29   147,7   -9,8   -6,2-1,8
     Dones   12,04   181,8   3,4   1,9-2,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   19,02   75,9   -15,4   -16,9-8,3
     De 25 a 54 anys   8,14   224,4   0,3   0,1-2,2
     De 55 anys i més   7,71   29,2   8,9   43,721,8
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2004
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   57,12   20.667,7   650,6   3,33,2
Per sexe:     
     Homes   68,37   12.103,0   276,8   2,32,3
     Dones   46,34   8.564,6   373,7   4,64,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   49,07   2.387,3   -41,1   -1,7-1,4
     De 25 a 54 anys   81,48   16.150,9   584,5   3,83,7
     De 55 anys i més   18,52   2.129,6   107,3   5,35,5
Ocupació   51,10   18.490,8   750,3   4,23,8
Per sexe:     
     Homes   63,02   11.155,1   343,3   3,22,6
     Dones   39,69   7.335,7   407,1   5,95,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   38,64   1.879,6   8,1   0,4-0,5
     De 25 a 54 anys   73,79   14.626,3   646,0   4,64,2
     De 55 anys i més   17,26   1.984,9   96,3   5,15,3
Atur   10,53   2.176,9   -99,8   -4,4-1,5
Per sexe:     
     Homes   7,83   947,9   -66,5   -6,6-0,6
     Dones   14,35   1.228,9   -33,3   -2,6-2,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   21,27   507,7   -49,2   -8,8-4,5
     De 25 a 54 anys   9,44   1.524,5   -61,5   -3,9-1,2
     De 55 anys i més   6,79   144,6   11,0   8,27,3
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: