Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 1r. trimestre del 2005
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   61,62   3.569,3   104,9   3,03,0
Per sexe:     
     Homes   71,67   2.042,6   51,4   2,62,6
     Dones   51,88   1.526,7   53,5   3,63,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   57,13   410,7   -5,3   -1,3-1,3
     De 25 a 54 anys   85,33   2.758,3   87,9   3,33,3
     De 55 anys i més   21,74   400,2   22,3   5,95,9
Ocupació   56,82   3.291,1   185,9   6,06,0
Per sexe:     
     Homes   67,24   1.916,3   98,6   5,45,4
     Dones   46,72   1.374,9   87,3   6,86,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   47,28   339,9   16,1   5,05,0
     De 25 a 54 anys   79,56   2.572,0   144,2   5,95,9
     De 55 anys i més   20,60   379,2   25,6   7,37,3
Atur   7,79   278,1   -81,0   -22,6-22,6
Per sexe:     
     Homes   6,19   126,3   -47,2   -27,2-27,2
     Dones   9,94   151,8   -33,8   -18,2-18,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   17,24   70,8   -21,4   -23,2-23,2
     De 25 a 54 anys   6,75   186,3   -56,2   -23,2-23,2
     De 55 anys i més   5,26   21,0   -3,3   -13,7-13,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 1r. trimestre del 2005
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   57,38   20.857,4   777,4   3,93,9
Per sexe:     
     Homes   68,67   12.222,2   391,9   3,33,3
     Dones   46,55   8.635,2   385,5   4,74,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   50,91   2.469,1   76,8   3,23,2
     De 25 a 54 anys   80,99   16.177,1   533,4   3,43,4
     De 55 anys i més   19,18   2.211,2   167,2   8,28,2
Ocupació   51,54   18.736,1   965,9   5,45,4
Per sexe:     
     Homes   63,28   11.263,6   460,6   4,34,3
     Dones   40,28   7.472,5   505,3   7,37,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   39,86   1.933,4   82,9   4,54,5
     De 25 a 54 anys   73,79   14.738,3   724,8   5,25,2
     De 55 anys i més   17,91   2.064,3   158,0   8,38,3
Atur   10,17   2.121,3   -188,5   -8,2-8,2
Per sexe:     
     Homes   7,84   958,7   -68,6   -6,7-6,7
     Dones   13,46   1.162,7   -119,8   -9,3-9,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   21,69   535,7   -6,1   -1,1-1,1
     De 25 a 54 anys   8,89   1.438,8   -191,4   -11,7-11,7
     De 55 anys i més   6,64   146,9   9,2   6,76,7
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: