Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 4t. trimestre del 2005
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,57   3.673,9   138,2   3,93,1
Per sexe:     
     Homes   72,66   2.102,3   75,6   3,73,4
     Dones   52,77   1.571,6   62,6   4,12,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   57,70   409,4   10,1   2,50,4
     De 25 a 54 anys   86,05   2.838,1   80,0   2,92,8
     De 55 anys i més   22,88   426,5   48,1   12,78,2
Ocupació   58,42   3.430,2   224,0   7,06,3
Per sexe:     
     Homes   68,63   1.985,7   106,7   5,75,7
     Dones   48,50   1.444,5   117,2   8,87,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   48,86   346,7   23,3   7,27,4
     De 25 a 54 anys   81,10   2.675,1   141,4   5,65,5
     De 55 anys i més   21,91   408,4   59,2   17,011,1
Atur   6,63   243,7   -85,8   -26,0-26,6
Per sexe:     
     Homes   5,55   116,6   -31,1   -21,1-23,4
     Dones   8,09   127,1   -54,7   -30,1-29,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   15,31   62,7   -13,3   -17,5-25,5
     De 25 a 54 anys   5,74   162,9   -61,4   -27,4-26,8
     De 55 anys i més   4,23   18,1   -11,1   -38,1-29,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 4t. trimestre del 2005
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   58,08   21.369,5   701,8   3,43,8
Per sexe:     
     Homes   69,08   12.460,3   357,3   3,03,3
     Dones   47,49   8.909,2   344,6   4,04,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   51,86   2.475,0   87,7   3,74,2
     De 25 a 54 anys   81,65   16.607,7   456,8   2,83,2
     De 55 anys i més   19,57   2.286,8   157,2   7,47,5
Ocupació   53,02   19.509,2   1.018,4   5,55,9
Per sexe:     
     Homes   64,43   11.622,0   466,9   4,24,5
     Dones   42,04   7.887,2   551,5   7,57,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   42,20   2.014,1   134,5   7,27,3
     De 25 a 54 anys   75,40   15.336,6   710,3   4,95,3
     De 55 anys i més   18,48   2.158,5   173,6   8,78,5
Atur   8,71   1.860,3   -316,6   -14,5-13,4
Per sexe:     
     Homes   6,73   838,3   -109,6   -11,6-10,8
     Dones   11,47   1.022,0   -206,9   -16,8-15,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   18,62   460,8   -46,9   -9,2-7,1
     De 25 a 54 anys   7,65   1.271,2   -253,3   -16,6-16,3
     De 55 anys i més   5,61   128,3   -16,3   -11,3-5,9
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: