Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2007
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   63,03   3.799,5   76,5   2,12,1
Per sexe:     
     Homes   72,60   2.160,6   44,3   2,11,7
     Dones   53,69   1.638,9   32,3   2,02,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   58,01   405,9   -4,3   -1,1-3,1
     De 25 a 54 anys   86,42   2.955,6   79,9   2,83,1
     De 55 anys i més   22,95   437,9   1,0   0,20,3
Ocupació   59,22   3.569,7   81,8   2,32,4
Per sexe:     
     Homes   68,58   2.040,8   30,8   1,51,4
     Dones   50,09   1.528,9   50,9   3,43,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   50,64   354,3   4,7   1,3-0,8
     De 25 a 54 anys   81,83   2.798,4   83,6   3,13,4
     De 55 anys i més   21,85   416,9   -6,5   -1,5-1,1
Atur   6,05   229,8   -5,2   -2,2-2,1
Per sexe:     
     Homes   5,55   119,8   13,4   12,65,7
     Dones   6,71   110,0   -18,7   -14,5-8,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   12,70   51,6   -9,0   -14,9-16,2
     De 25 a 54 anys   5,32   157,3   -3,7   -2,3-0,6
     De 55 anys i més   4,79   21,0   7,5   55,338,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2007
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,23   22.354,1   628,1   2,92,9
Per sexe:     
     Homes   69,48   12.875,7   300,6   2,42,1
     Dones   49,34   9.478,4   327,4   3,63,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   52,37   2.454,8   -33,7   -1,4-1,7
     De 25 a 54 anys   83,07   17.498,7   592,3   3,53,5
     De 55 anys i més   20,02   2.400,6   69,6   3,02,8
Ocupació   54,53   20.580,9   689,3   3,53,5
Per sexe:     
     Homes   65,20   12.083,3   310,6   2,62,6
     Dones   44,23   8.497,7   378,8   4,74,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   42,88   2.010,0   -25,7   -1,3-1,1
     De 25 a 54 anys   77,39   16.303,1   652,4   4,24,2
     De 55 anys i més   18,91   2.267,8   62,6   2,82,7
Atur   7,93   1.773,2   -61,2   -3,3-3,7
Per sexe:     
     Homes   6,15   792,5   -9,9   -1,2-3,6
     Dones   10,35   980,7   -51,4   -5,0-3,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   18,12   444,8   -8,1   -1,8-4,5
     De 25 a 54 anys   6,83   1.195,7   -60,1   -4,8-4,2
     De 55 anys i més   5,53   132,8   7,0   5,64,1
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: