Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 3r. trimestre del 2010
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   64,27   3.976,0   46,8   1,20,3
Per sexe:     
     Homes   72,04   2.195,1   26,7   1,2-0,5
     Dones   56,73   1.780,9   20,2   1,11,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   55,07   365,2   -18,9   -4,9-6,5
     De 25 a 54 anys   88,81   3.117,8   54,9   1,81,0
     De 55 anys i més   24,50   493,0   10,9   2,30,9
Ocupació   53,14   3.287,6   -17,2   -0,5-1,6
Per sexe:     
     Homes   59,10   1.800,7   -9,4   -0,5-2,4
     Dones   47,36   1.486,9   -7,8   -0,5-0,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   34,40   228,1   -12,2   -5,1-10,1
     De 25 a 54 anys   74,95   2.631,2   1,7   0,1-0,9
     De 55 anys i més   21,28   428,3   -6,7   -1,5-1,4
Atur   17,31   688,3   64,0   10,310,3
Per sexe:     
     Homes   17,97   394,4   36,1   10,18,6
     Dones   16,51   294,0   27,9   10,512,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   37,54   137,1   -6,7   -4,7-0,2
     De 25 a 54 anys   15,61   486,6   53,2   12,312,3
     De 55 anys i més   13,12   64,7   17,5   37,222,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 3r. trimestre del 2010
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   60,37   23.404,4   184,6   0,80,4
Per sexe:     
     Homes   68,35   12.999,3   3,6   0,0-0,6
     Dones   52,68   10.405,0   180,9   1,81,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   48,54   2.134,2   -177,7   -7,7-8,3
     De 25 a 54 anys   85,53   18.549,5   258,7   1,41,2
     De 55 anys i més   21,45   2.720,7   103,5   4,02,3
Ocupació   48,54   18.819,0   -279,4   -1,5-2,3
Per sexe:     
     Homes   55,29   10.514,1   -191,2   -1,8-3,2
     Dones   42,05   8.304,9   -88,3   -1,1-1,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   28,85   1.268,5   -151,6   -10,7-13,7
     De 25 a 54 anys   70,09   15.199,8   -164,6   -1,1-1,5
     De 55 anys i més   18,53   2.350,7   36,8   1,6-0,3
Atur   19,59   4.585,4   464,0   11,312,9
Per sexe:     
     Homes   19,12   2.485,2   194,7   8,511,7
     Dones   20,18   2.100,1   269,2   14,714,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   40,56   865,7   -26,1   -2,90,8
     De 25 a 54 anys   18,06   3.349,7   423,3   14,515,5
     De 55 anys i més   13,60   370,0   66,8   22,022,1
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: