Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2n. trimestre del 2014
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,69   3.810,4   -39,3   -1,0-1,6
Per sexe:     
     Homes   67,79   2.004,4   -51,7   -2,5-3,0
     Dones   57,86   1.806,0   12,4   0,70,1
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   45,94   285,3   -20,0   -6,6-5,2
     De 25 a 54 anys   90,37   2.995,8   -37,5   -1,2-1,8
     De 55 anys i més   24,71   529,3   18,3   3,62,0
Ocupació   50,02   3.040,0   99,4   3,42,2
Per sexe:     
     Homes   53,99   1.596,4   35,2   2,30,8
     Dones   46,25   1.443,6   64,1   4,63,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   24,83   154,2   11,3   7,94,5
     De 25 a 54 anys   73,92   2.450,3   70,6   3,01,7
     De 55 anys i més   20,33   435,4   17,4   4,23,8
Atur   20,22   770,4   -138,6   -15,3-13,3
Per sexe:     
     Homes   20,35   408,0   -86,9   -17,6-14,8
     Dones   20,07   362,5   -51,8   -12,5-11,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   45,95   131,1   -31,3   -19,3-13,9
     De 25 a 54 anys   18,21   545,5   -108,2   -16,5-14,2
     De 55 anys i més   17,73   93,9   0,8   0,9-6,0
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2n. trimestre del 2014
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,63   22.975,9   -232,0   -1,0-1,4
Per sexe:     
     Homes   65,86   12.373,2   -154,4   -1,2-1,9
     Dones   53,71   10.602,7   -77,6   -0,7-0,9
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   39,11   1.582,4   -123,6   -7,2-7,5
     De 25 a 54 anys   87,44   18.279,2   -220,4   -1,2-1,6
     De 55 anys i més   22,94   3.114,3   112,0   3,73,1
Ocupació   45,04   17.353,0   192,4   1,10,3
Per sexe:     
     Homes   50,25   9.441,0   107,8   1,20,2
     Dones   40,08   7.912,1   84,7   1,10,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   18,33   741,8   -9,2   -1,2-3,0
     De 25 a 54 anys   67,49   14.107,3   124,0   0,90,1
     De 55 anys i més   18,44   2.503,9   77,6   3,22,8
Atur   24,47   5.622,9   -424,4   -7,0-6,2
Per sexe:     
     Homes   23,70   2.932,2   -262,2   -8,2-7,7
     Dones   25,38   2.690,7   -162,2   -5,7-4,6
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   53,12   840,6   -114,4   -12,0-11,0
     De 25 a 54 anys   22,82   4.171,8   -344,5   -7,6-6,5
     De 55 anys i més   19,60   610,4   34,3   6,04,1
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: