Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2n. trimestre del 2015
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   62,71   3.801,2   -9,2   -0,2-0,4
Per sexe:     
     Homes   68,19   2.008,1   3,7   0,20,0
     Dones   57,53   1.793,1   -12,9   -0,7-0,8
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   43,94   272,8   -12,6   -4,4-5,2
     De 25 a 54 anys   90,47   2.955,1   -40,7   -1,4-1,5
     De 55 anys i més   26,36   573,3   44,0   8,38,5
Ocupació   50,73   3.075,0   35,0   1,21,6
Per sexe:     
     Homes   55,78   1.642,5   46,1   2,93,4
     Dones   45,96   1.432,5   -11,0   -0,8-0,3
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   24,72   153,5   -0,8   -0,50,3
     De 25 a 54 anys   75,28   2.458,9   8,5   0,31,0
     De 55 anys i més   21,28   462,7   27,3   6,35,7
Atur   19,10   726,2   -44,3   -5,7-7,8
Per sexe:     
     Homes   18,20   365,6   -42,4   -10,4-12,2
     Dones   20,11   360,6   -1,9   -0,5-2,7
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   43,74   119,3   -11,8   -9,0-11,3
     De 25 a 54 anys   16,79   496,3   -49,2   -9,0-11,6
     De 55 anys i més   19,29   110,6   16,7   17,822,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2n. trimestre del 2015
                Variació interanual
        
        Taxa (%)        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Activitat   59,79   23.015,5   39,6   0,20,1
Per sexe:     
     Homes   65,84   12.349,9   -23,3   -0,20,1
     Dones   54,03   10.665,7   63,0   0,60,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   38,86   1.558,9   -23,5   -1,5-2,8
     De 25 a 54 anys   87,79   18.148,0   -131,2   -0,7-0,7
     De 55 anys i més   23,95   3.308,7   194,4   6,26,4
Ocupació   46,41   17.866,5   513,5   3,03,0
Per sexe:     
     Homes   52,04   9.761,4   320,4   3,43,6
     Dones   41,06   8.105,2   193,1   2,42,2
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   19,74   791,6   49,8   6,75,7
     De 25 a 54 anys   69,45   14.358,1   250,8   1,81,8
     De 55 anys i més   19,67   2.716,8   212,9   8,58,5
Atur   22,37   5.149,0   -473,9   -8,4-8,3
Per sexe:     
     Homes   20,96   2.588,5   -343,7   -11,7-10,9
     Dones   24,01   2.560,5   -130,2   -4,8-5,5
Per grups d'edat:     
     De 16 a 24 anys   49,22   767,2   -73,4   -8,7-10,0
     De 25 a 54 anys   20,88   3.789,9   -381,9   -9,2-8,9
     De 55 anys i més   17,89   591,9   -18,5   -3,0-1,8
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Data de publicació:

Darrer període (4t. trimestre del 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població activa i taxa d'activitat. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Població desocupada i taxa d'atur. Per grups d'edat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: