Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació a preus corrents (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Renda familiar disponible bruta   120.229   122.441   125.050   -1,2   1,82,1
RECURSOS      
Saldo de rendes primàries brutes   132.359   134.998   138.835   -1,7   2,02,8
     Excedent brut explotació   30.616   30.171   30.198   -1,3   -1,50,1
     Remuneració d'assalariats   92.535   93.820   99.373   -2,9   1,45,9
     Rendes netes de la propietat   9.208   11.008   9.265   10,2   19,5-15,8
Prestacions socials   33.051   32.730   32.166   0,7   -1,0-1,7
Altres transferències corrents   7.057   6.841   7.028   -2,5   -3,12,7
USOS      
Impostos sobre renda, patrimoni, etc   17.213   17.308   17.248   0,1   0,5-0,3
Cotitzacions socials netes   26.435   26.496   27.169   -2,2   0,22,5
Altres transferències corrents   8.589   8.325   8.561   -1,7   -3,12,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació a preus corrents (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Renda familiar disponible bruta   652.851   659.804   674.191   -1,0   1,12,2
RECURSOS      
Saldo de rendes primàries brutes   695.424   706.351   725.108   -1,7   1,62,7
     Excedent brut explotació   166.512   162.323   162.906   -1,4   -2,50,4
     Remuneració d'assalariats   487.328   493.690   519.856   -2,6   1,35,3
     Rendes netes de la propietat   41.584   50.338   42.346   8,8   21,1-15,9
Prestacions socials   190.172   187.472   186.745   1,0   -1,4-0,4
Altres transferències corrents   44.283   43.413   43.428   -1,3   -2,00,0
USOS      
Impostos sobre renda, patrimoni, etc   83.547   84.213   83.723   -0,2   0,8-0,6
Cotitzacions socials netes   142.780   143.150   146.351   -2,3   0,32,2
Altres transferències corrents   50.701   50.069   51.016   -1,6   -1,21,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

Les dades de 2015 són provisionals.


Comentari

L'any 2015 la renda bruta disponible de les famílies a Catalunya (amb base 2010) va assolir un valor de 125.050 milions d'euros, quantitat que suposa una variació interanual del 2,1%, segons dades provisionals. Pel vessant dels recursos, creixen respecte a un any enrere l'excedent brut d'explotació (0,1%) i la remuneració dels assalariats (5,9%). Pel vessant dels usos, registren increments interanuals les cotitzacions socials netes (2,5%) i les altres transferències corrents (2,8%). A Espanya, la renda bruta disponible familiar va augmentar un 2,2% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Base de dades de municipis i comarques. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: