Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2014
           2012           2013           2014
Total indústria   4.008.224   3.534.4183.630.691
Indústries extractives i refinació del petroli   231.977   213.060135.910
Indústries de productes alimentaris   589.884   518.641560.500
Fabricació de begudes i indústria del tabac   129.952   91.950117.969
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   94.231   87.76592.883
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   26.801   22.02717.491
Indústria del paper i de les arts gràfiques   235.373   182.642258.003
Indústries químiques   370.340   479.686415.536
Fabricació de productes farmacèutics   190.602   204.428239.567
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   135.734   127.864171.873
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   47.516   72.94851.018
Metal·lúrgia   40.739   40.15058.624
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   159.591   153.854228.319
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   119.704   67.464110.098
Fabricació de maquinària i equips ncaa   69.614   103.00882.942
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   451.392   507.348432.825
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   8.881   7.06421.590
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   43.293   38.67238.564
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   27.733   28.90721.992
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   876.176   462.578458.633
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   158.690   124.362116.351
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial d'empreses de l'INE.

Amunt
Espanya. 2014
           2012           2013           2014
Total indústria   21.183.976   17.838.97718.072.998
Indústries extractives i refinació del petroli   1.061.861   932.748918.958
Indústries de productes alimentaris   2.472.884   2.273.0222.574.599
Fabricació de begudes i indústria del tabac   805.121   754.093816.096
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   205.059   254.007327.602
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   136.266   136.354144.061
Indústria del paper i de les arts gràfiques   915.661   686.485795.910
Indústries químiques   952.066   1.225.9301.335.092
Fabricació de productes farmacèutics   361.298   449.037494.197
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   674.581   687.641785.493
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   618.499   625.909498.416
Metal·lúrgia   982.221   575.692574.825
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   839.887   832.4311.075.031
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   535.084   365.578426.312
Fabricació de maquinària i equips ncaa   455.861   385.686422.359
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   2.033.831   2.577.5192.355.778
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   288.025   290.717325.945
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   217.402   213.313180.216
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   147.561   159.161167.603
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   6.586.993   3.631.7963.147.391
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   893.818   781.858707.114
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Enquesta industrial d'empreses.

Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.


Comentari

Les inversions en actius materials en la indústria catalana l'any 2014 van ascendir a gairebé 3.630,7 milions d'euros. L'agrupació amb un percentatge més alt d'inversions és la de les indústries de productes alimentaris (15,4% del total). Altres agrupacions d'activitat que també registren inversions destacables són: producció i distribució d'energia elèctrica i gas (12,6%), fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (11,9%) i indústries químiques (11,4%). En el mateix període, a Espanya les inversions en actius materials en el sector industrial van ascendir a gairebé 18.073 milions d'euros.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 29 de març del 2016.

Més informació a:

 Enquesta industrial d'empreses. Base de dades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: