Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
           2013           2014           2015
Total indústria   3.534.418   3.630.6914.361.607
Indústries extractives i refinació del petroli   213.060   135.910229.437
Indústries de productes alimentaris   518.641   560.500611.698
Fabricació de begudes i indústria del tabac   91.950   117.969129.190
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   87.765   92.883104.616
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   22.027   17.49124.642
Indústria del paper i de les arts gràfiques   182.642   258.003260.689
Indústries químiques   479.686   415.536404.327
Fabricació de productes farmacèutics   204.428   239.567279.737
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   127.864   171.873210.168
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   72.948   51.01864.057
Metal·lúrgia   40.150   58.62466.010
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   153.854   228.319297.188
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   67.464   110.098124.189
Fabricació de maquinària i equips ncaa   103.008   82.942110.156
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   507.348   432.825537.214
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   7.064   21.59058.963
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   38.672   38.56463.933
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   28.907   21.99257.424
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   462.578   458.633585.994
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   124.362   116.351141.975
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.

Amunt
Espanya. 2015
           2013           2014           2015
Total indústria   17.838.977   18.072.99820.552.881
Indústries extractives i refinació del petroli   932.749   918.9581.047.222
Indústries de productes alimentaris   2.273.022   2.574.5992.695.366
Fabricació de begudes i indústria del tabac   754.094   816.0961.005.228
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir   254.006   327.602339.841
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria   136.353   144.061230.141
Indústria del paper i de les arts gràfiques   686.485   795.910874.970
Indústries químiques   1.225.930   1.335.0921.182.084
Fabricació de productes farmacèutics   449.037   494.197529.021
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   687.641   785.492961.751
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics   625.908   498.416547.187
Metal·lúrgia   575.693   574.825605.264
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   832.431   1.075.0301.390.226
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic   365.577   426.311592.817
Fabricació de maquinària i equips ncaa   385.686   422.359549.869
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   2.577.519   2.355.7782.685.869
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor   290.717   325.945369.683
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses   213.313   180.216249.049
Reparació i instal·lació de maquinària i equips   159.161   167.604236.378
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas   3.631.796   3.147.3913.593.416
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus   781.858   707.115867.496
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.


Comentari

Les inversions en actius materials en la indústria catalana l'any 2015 van ascendir a 4.361,6 milions d'euros. L'agrupació amb un percentatge més alt d'inversions és la de les indústries de productes alimentaris (14,02% del total). Altres agrupacions d'activitat que també registren inversions destacables són: producció i distribució d'energia elèctrica i gas (13,4%), fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (12,3%) i indústries químiques (9,2%). En el mateix període, a Espanya les inversions en actius materials en el sector industrial van ascendir a 20.552,8 milions d'euros.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 19 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. INE.
 Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: