Població amb privació material severa
ValorM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
20164072.65922.140 (e)37.845 (e)
20154912.96423.090     40.361     
20144653.24624.403     44.441     
20134502.86224.891     48.034     
20125502.70825.771     49.449     
20115352.10022.868     43.953     
20102712.26420.031     41.631     
20091412.06619.770     :
20081161.62519.493     :
20071771.58018.378     :
20062021.79519.386     :
Unitats: Milers de persones.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(e) Valor estimat.

Nota: Les dades de Catalunya corresponents als anys 2004-2010 estan pendents de ser revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011, per tal que siguin comparables.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Sèries revisades amb data 31 d'octubre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: