Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe
TotalM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
201612,0     13,1     ::
201511,2     13,2     9,49,5
201411,7     12,6     9,49,5
201311,4 (b)10,6     8,78,9
201211,7     10,8     8,68,9
201110,7     10,9     8,58,8
201013,3     10,8     8,08,3
200911,2     11,7     8,2:
20088,6     11,3 (b)8,1:
200710,7     10,2     7,9:
200610,9     10,1     7,3:
20059,6     10,6     7,3:
200411,9     10,8     ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(b) Ruptura de sèrie.

Nota: Les dades de Catalunya corresponents als anys 2004-2010 estan pendents de ser revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011, per tal que siguin comparables.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: