Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe
TotalM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
201612,0     13,1     9,5 (e)9,6 (e)
201511,2     13,2     9,4     9,5     
201411,7     12,6     9,4     9,5     
201311,4 (b)10,6     8,7     8,9     
201211,7     10,8     8,6     8,9     
201110,7     10,9     8,5     8,8     
201013,3     10,8     8,0     8,3     
200911,2     11,7     8,2     :
20088,6     11,3 (b)8,1     :
200710,7     10,2     7,9     :
200610,9     10,1     7,3     :
20059,6     10,6     7,3     :
200411,9     10,8     :     :
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(b) Ruptura de sèrie.
(e) Valor estimat.

Nota: Les dades de Catalunya corresponents als anys 2004-2010 estan pendents de ser revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011, per tal que siguin comparables.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Taula completada amb data 13 de novembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: