Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   458,5   55,8   13,99,8
Per sexe    
     Homes   257,9   30,1   13,210,0
     Dones   200,6   25,7   14,79,5
Per situació professional    
     Assalariats   363,0   43,7   13,711,1
     No assalariats   95,5   12,1   14,64,4
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,8   1,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.519,2   107,7   4,52,6
Per sexe    
     Homes   1.359,2   51,8   4,01,1
     Dones   1.160,0   55,9   5,14,4
Per situació professional    
     Assalariats   2.036,1   106,2   5,53,9
     No assalariats   483,1   1,5   0,3-2,7
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,3   0,3   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Comentari

La població ocupada en el sector turístic a Catalunya és de 458,5 milers de persones en el quart trimestre del 2017, dada que suposa un increment del 13,9% respecte a un any enrere. Per sexe, augmenta tant l'ocupació dels homes (13,2%) com la de les dones (14,7%). Per situació professional, els assalariats creixen un 13,7% i els no assalariats un 14,6% amb relació al mateix trimestre de l'any anterior. El sector turístic aplega el 13,8% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en el sector turístic augmenta un 4,5% respecte a un any enrere i el percentatge sobre la població ocupada és del 13,3%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: