Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professionalM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   174,6   13,5   8,410,5
Per sexe    
     Homes   105,3   8,3   8,613,2
     Dones   69,3   5,2   8,06,3
Per situació professional    
     Assalariats   107,4   2,9   2,84,0
     No assalariats   67,2   10,6   18,722,1
Percentatge sobre la població ocupada (%)   5,3   0,2   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   758,8   37,5   5,26,4
Per sexe    
     Homes   447,7   31,5   7,68,5
     Dones   311,1   6,0   2,03,4
Per situació professional    
     Assalariats   493,0   5,5   1,11,6
     No assalariats   265,8   32,0   13,716,8
Percentatge sobre la població ocupada (%)   4,0   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.


Comentari

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya és de 174,6 milers de persones en el quart trimestre del 2017, xifra que es tradueix en una variació interanual del 8,4%. Per sexe, l'ocupació en aquest sector mostra un increment interanual del 8,6% en el cas dels homes i un 8% en el cas de les dones. Per situació professional, la població assalariada puja un 2,8% i la no assalariada puja un 18,7%. El sector cultural aplega el 5,3% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en el sector cultural ha crescut un 5,2% respecte a un any enrere i el percentatge sobre la població ocupada total és del 4%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: