Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracteM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.691,3   80,2   3,13,1
Sector privat   2.295,7   83,7   3,83,8
     contracte indefinit   1.821,5   45,1   2,52,5
     contracte temporal   474,2   38,6   8,98,9
Sector públic   395,6   -3,5   -0,9-0,9
     contracte indefinit   311,1   -11,5   -3,6-3,6
     contracte temporal   84,5   8,0   10,410,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   15.340,8   405,7   2,72,7
Sector privat   12.366,9   450,0   3,83,8
     contracte indefinit   9.102,8   266,0   3,03,0
     contracte temporal   3.264,2   184,1   6,06,0
Sector públic   2.973,8   -44,5   -1,5-1,5
     contracte indefinit   2.287,7   -70,4   -3,0-3,0
     contracte temporal   686,1   26,0   3,93,9
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població assalariada a Catalunya presenta una taxa de variació interanual del 3,1% al primer trimestre del 2017. Ha crescut l'ocupació al sector privat un 3,8% i ha baixat al sector públic un (-0,9%), en termes de variació interanual. En el sector públic creixen els de contracte temporal un 10,4% i decreixen els de contracte indefinit un (-3,6%). Dins del sector privat augmenten també tant els contractes temporals (8,9%) com els indefinits (2,5%). A Espanya, el total d'assalariats mostra una pujada interanual del 2,7%.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 27 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: