Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracteM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.780,1   108,0   4,03,5
Sector privat   2.383,3   109,9   4,84,4
     contracte indefinit   1.866,9   89,6   5,03,8
     contracte temporal   516,4   20,3   4,16,6
Sector públic   396,8   -1,8   -0,5-1,4
     contracte indefinit   312,7   1,7   0,6-1,6
     contracte temporal   84,0   -3,5   -4,0-0,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   15.922,6   537,2   3,53,2
Sector privat   12.847,8   448,5   3,63,8
     contracte indefinit   9.336,3   329,0   3,73,1
     contracte temporal   3.511,5   119,5   3,55,5
Sector públic   3.074,7   88,6   3,00,9
     contracte indefinit   2.334,1   28,9   1,3-0,7
     contracte temporal   740,7   59,8   8,86,4
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població assalariada a Catalunya presenta una taxa de variació interanual del 4% al quart trimestre del 2017. L'ocupació al sector privat ha crescut un 4,8% mentre que al sector públic ha disminuït un 0,5%, en termes de variació interanual. En el sector públic augmenten els de contracte indefinit (0,6%) mentre que disminueixen els de contracte temporal (-4%). Dins del sector privat augmenten tant els contractes temporals (4,1%) com els indefinits (5%). A Espanya, el total d'assalariats mostra un increment interanual del 3,5%.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 25 de gener del 2018.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Encuesta de población activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: