Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta Catalunya. 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 250.597 1,9
Valor afegit brut 229.624 2,1
Agricultura 2.133 -3,1
Indústria 44.333 -0,3
Ind. manufacturera 37.351 -0,9
Construcció 12.208 2,3
Serveis 170.950 2,7
Comerç, transport i hostaleria 57.724 2,0
Act. immobiliàries, professionals i altres 76.857 3,2
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 36.369 2,9
Impostos nets sobre productes 20.973 0,0
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta Espanya. 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació en volum (%)
PIB 1.245.331 2,0
Valor afegit brut 1.129.728 2,2
Agricultura 33.017 -2,6
Indústria 178.082 0,6
Ind. manufacturera 138.309 0,4
Construcció 73.470 3,5
Serveis 845.159 2,6
Comerç, transport i hostaleria 268.840 2,7
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 372.803 2,9
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 203.516 2,0
Impostos nets sobre productes 115.603 -0,1
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2020.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 27 de març de 2020. Sèries revisades el 17 de setembre de 2020.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió Estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. Les dades del període 2000-2016 tenen caràcter definitiu i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.