Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta (Base 2010). Preus corrents

Renda familiar disponible bruta (Base 2010). Preus corrents Catalunya. Valor
Renda familiar disponible bruta RECURSOS Saldo de rendes primàries brutes Excedent brut explotació Remuneració d'assalariats Rendes netes de la propietat Prestacions socials Altres transferències corrents USOS Impostos sobre renda, patrimoni, etc Cotitzacions socials netes Altres transferències corrents
2016 (p) 126.837 141.969 31.466 101.837 8.666 32.859 6.696 17.860 28.097 8.731
2015 124.956 138.525 30.544 98.617 9.364 32.265 6.986 17.320 26.996 8.504
2014 122.441 134.998 30.171 93.820 11.008 32.730 6.841 17.308 26.496 8.325
2013 120.229 132.359 30.616 92.535 9.208 33.051 7.057 17.213 26.435 8.589
2012 121.720 134.641 31.031 95.254 8.357 32.820 7.235 17.200 27.037 8.740
2011 125.428 140.167 31.274 100.785 8.108 32.150 7.643 16.678 28.415 9.439
2010 125.322 139.718 29.702 103.414 6.602 31.776 7.799 16.170 28.845 8.955
2009 126.534 141.219 28.945 104.452 7.822 30.384 8.520 15.476 28.970 9.145
2008 123.036 145.088 31.025 107.023 7.040 26.604 8.761 17.389 30.437 9.590
2007 116.539 140.500 33.394 100.582 6.524 24.049 8.161 18.084 28.674 9.414
2006 111.981 133.082 34.072 92.219 6.790 22.003 7.228 15.527 26.379 8.425
2005 106.308 123.834 31.787 85.242 6.806 20.368 7.650 13.435 24.199 7.911
2004 99.529 115.489 29.869 79.006 6.614 18.914 7.180 12.133 22.530 7.392
2003 93.024 108.397 27.896 74.383 6.119 17.195 6.962 11.279 21.182 7.070
2002 85.384 100.331 25.835 69.093 5.403 16.194 6.803 11.309 19.880 6.755
2001 80.231 94.507 23.620 64.851 6.036 14.635 6.436 10.331 18.649 6.366
2000 75.414 87.801 21.207 60.418 6.176 13.877 6.235 9.426 17.146 5.927
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(p) Dada provisional.
Renda familiar disponible bruta (Base 2010). Preus corrents Espanya. Valor
Renda familiar disponible bruta RECURSOS Saldo de rendes primàries brutes Excedent brut explotació Remuneració d'assalariats Rendes netes de la propietat Prestacions socials Altres transferències corrents USOS Impostos sobre renda, patrimoni, etc Cotitzacions socials netes Altres transferències corrents
2016 (p) 686.581 741.231 170.331 530.702 40.198 190.284 44.012 86.258 149.945 52.743
2015 674.563 724.068 164.655 516.646 42.767 187.192 43.228 83.750 145.437 50.738
2014 659.804 706.351 162.323 493.690 50.338 187.472 43.413 84.213 143.150 50.069
2013 652.851 695.424 166.512 487.328 41.584 190.172 44.283 83.547 142.780 50.701
2012 659.195 707.286 168.955 500.118 38.213 188.373 44.887 83.725 146.125 51.501
2011 682.647 742.451 171.819 531.876 38.756 183.674 47.374 82.403 153.638 54.811
2010 676.742 737.231 163.310 542.334 31.587 180.886 46.438 79.982 155.740 52.091
2009 687.895 747.541 160.559 549.867 37.115 174.336 50.156 76.393 156.544 51.201
2008 674.701 771.572 174.259 560.517 36.796 154.312 51.565 84.883 163.271 54.594
2007 640.203 747.740 190.233 523.123 34.384 138.440 48.815 87.105 154.507 53.180
2006 616.053 708.525 191.232 481.540 35.753 127.032 45.130 74.949 141.092 48.593
2005 582.056 659.580 180.321 444.370 34.889 118.013 44.023 64.564 129.072 45.924
2004 549.095 616.440 171.271 411.567 33.602 109.968 43.449 57.959 119.910 42.893
2003 516.674 580.030 161.809 386.543 31.678 101.574 42.244 53.646 112.325 41.203
2002 480.713 541.307 150.984 360.911 29.412 95.942 39.920 53.899 104.550 38.007
2001 452.774 510.067 139.096 337.976 32.995 87.451 39.018 49.058 98.038 36.666
2000 422.884 470.485 125.374 313.294 31.817 83.350 37.562 44.544 89.680 34.289
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2018. Propera actualització: 20 de desembre de 2019

Nota metodològica

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasisocietats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Els principals usos són les cotitzacions socials reals i els impostos sobre la renda i el patrimoni.

Les dades d'aquest compte són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Base 2010.