Saltar al contingut principal

Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat

Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Empreses amb establiments a Catalunya 627.693 (b) z
Indústria 36.954 (b) z
Construcció 76.605 (b) z
Serveis 514.134 (b) z
Empreses amb seu social a Catalunya 620.031 (b) z
Indústria 36.126 (b) z
Construcció 76.072 (b) z
Serveis 507.833 (b) z
Establiments 710.916 2,0
Indústria 43.180 0,3
Construcció 84.479 3,3
Serveis 583.257 1,9
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: El concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades amb data de referència a 1 de gener del 2019. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Empreses 3.363.197 (b) z
Indústria 199.076 (b) z
Construcció 422.350 (b) z
Serveis 2.741.771 (b) z
Establiments 3.853.124 2,2
Indústria 237.554 0,7
Construcció 457.929 3,6
Serveis 3.157.641 2,1
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).
Nota: El concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades amb data de referència a 1 de gener del 2019. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2020.

Estadística EE

Nota metodològica

Una empresa és la combinació més petita d’unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d’una certa autonomia de decisió, principalment a l’hora d’emprar els recursos corrents de què disposa.

Un establiment es correspon a una empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

Fins a l’any de referència 2018 el concepte d’empresa coincideix amb el d’unitat legal, però canvia a partir del 2019. El nou concepte estadístic d’empresa incideix en l’estructura organitzativa, l’autonomia de decisió i l’orientació al mercat de l’empresa. Les unitats legals que no formen part de grups d’empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial. Per aquesta raó no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior.

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Aquesta metodologia s'amplia a Empreses i establiments.