Saltar al contingut principal

Empreses i establiments a 1 de gener. Per nombre d'assalariats

Empreses i establiments a 1 de gener. Per nombre d'assalariats Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Empreses amb establiments a Catalunya 627.693 (b) z
Sense assalariats 359.071 (b) z
D'1 a 9 assalariats 234.839 (b) z
De 10 a 49 assalariats 25.682 (b) z
De 50 a 199 assalariats 5.414 (b) z
200 o més assalariats 2.687 (b) z
Empreses amb seu social a Catalunya 620.031 (b) z
Sense assalariats 357.803 (b) z
D'1 a 9 assalariats 232.967 (b) z
De 10 a 49 assalariats 23.903 (b) z
De 50 a 199 assalariats 4.072 (b) z
200 o més assalariats 1.286 (b) z
Establiments 710.916 2,0
Sense assalariats 408.412 2,8
D'1 a 9 assalariats 261.585 0,6
De 10 a 49 assalariats 33.714 2,1
De 50 a 199 assalariats 5.909 6,8
200 o més assalariats 1.296 3,8
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: El concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades amb data de referència a 1 de gener del 2019. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Empreses i establiments a 1 de gener. Per nombre d'assalariats Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Empreses 3.363.197 (b) z
Sense assalariats 1.882.745 (b) z
D'1 a 9 assalariats 1.330.812 (b) z
De 10 a 49 assalariats 124.475 (b) z
De 50 a 199 assalariats 19.283 (b) z
200 o més assalariats 5.882 (b) z
Establiments 3.853.124 2,2
Sense assalariats 2.174.243 3,1
D'1 a 9 assalariats 1.478.339 0,7
De 10 a 49 assalariats 167.734 3,3
De 50 a 199 assalariats 26.613 5,7
200 o més assalariats 6.195 4,9
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).
Nota: El concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades amb data de referència a 1 de gener del 2019. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2020.

Estadística EE

Nota metodològica

Una empresa és la combinació més petita d’unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d’una certa autonomia de decisió, principalment a l’hora d’emprar els recursos corrents de què disposa.

Un establiment es correspon a una empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

Fins a l’any de referència 2018 el concepte d’empresa coincideix amb el d’unitat legal, però canvia a partir del 2019. El nou concepte estadístic d’empresa incideix en l’estructura organitzativa, l’autonomia de decisió i l’orientació al mercat de l’empresa. Les unitats legals que no formen part de grups d’empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial. Per aquesta raó no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior.

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Aquesta metodologia s'amplia a Empreses i establiments.