Saltar al contingut principal

Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. Valor
Total indústria Indústries extractives i refinació del petroli Indústries de productes alimentaris Fabricació de begudes i indústria del tabac Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Indústria del paper i de les arts gràfiques Indústries químiques Fabricació de productes farmacèutics Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Metal·lúrgia Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Fabricació de maquinària i equips ncaa Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Reparació i instal·lació de maquinària i equips Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
2017 18.596.142 190.651 2.472.776 420.553 897.204 206.234 1.004.430 1.860.087 1.302.749 872.791 442.767 281.455 1.906.627 977.831 1.086.361 1.892.225 127.151 524.343 545.874 410.211 1.173.821
2016 18.251.250 (b) 216.954 (b) 2.359.247 (b) 414.223 (b) 853.672 (b) 177.553 (b) 1.012.691 (b) 1.861.769 (b) 1.339.661 (b) 839.669 (b) 436.346 (b) 261.043 (b) 1.717.433 (b) 975.509 (b) 1.034.914 (b) 1.931.378 (b) 123.420 (b) 528.789 (b) 534.724 (b) 449.338 (b) 1.182.917 (b)
2015 17.621.857 201.201 2.177.014 390.907 837.242 167.118 968.892 1.802.026 1.293.598 849.581 407.017 250.389 1.583.068 905.682 1.007.212 1.882.953 114.524 517.304 544.983 575.054 1.146.095
2014 16.809.446 207.840 2.102.116 371.759 806.836 156.776 1.025.670 1.700.614 1.148.832 779.649 423.573 232.893 1.523.239 908.491 990.592 1.790.148 125.761 484.031 467.922 577.335 985.370
2013 17.034.985 (b) 203.757 (b) 2.172.551 (b) 374.526 (b) 850.490 (b) 168.706 (b) 1.030.046 (b) 1.701.755 (b) 1.153.061 (b) 817.917 (b) 457.703 (b) 240.604 (b) 1.601.569 (b) 916.621 (b) 982.699 (b) 1.674.696 (b) 127.188 (b) 510.899 (b) 445.446 (b) 582.408 (b) 1.022.342 (b)
2012 17.107.092 209.409 2.106.090 381.650 844.865 217.637 1.083.023 1.768.782 1.149.400 816.704 542.817 252.108 1.683.971 996.713 968.786 1.646.083 124.654 534.742 460.843 581.124 737.692
2011 17.684.824 203.992 2.081.786 407.257 931.717 232.827 1.166.263 1.795.433 1.163.448 838.403 610.141 276.911 1.799.500 1.037.153 980.038 1.631.889 129.112 574.579 472.832 552.779 798.761
2010 18.468.339 211.502 2.071.627 448.034 983.472 256.078 1.225.549 1.777.854 1.291.440 857.158 647.162 313.567 1.981.447 1.111.926 1.046.036 1.603.765 182.221 633.726 452.564 605.197 768.013
2009 19.170.860 232.286 2.126.874 446.887 1.150.532 276.187 1.214.055 1.841.351 1.178.506 914.927 757.084 305.242 2.073.673 1.220.284 1.121.970 1.617.548 229.370 674.310 480.012 656.288 653.477
2008 21.113.076 268.927 2.072.919 471.735 1.338.525 322.985 1.420.655 1.907.218 1.203.715 1.161.161 898.542 358.316 2.565.248 1.433.848 1.270.980 1.906.479 223.799 728.996 481.822 486.950 590.254
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. Valor
Total indústria Indústries extractives i refinació del petroli Indústries de productes alimentaris Fabricació de begudes i indústria del tabac Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria Indústria del paper i de les arts gràfiques Indústries químiques Fabricació de productes farmacèutics Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics Metal·lúrgia Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic Fabricació de maquinària i equips ncaa Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses Reparació i instal·lació de maquinària i equips Producció i distribució d'energia elèctrica i gas Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
2017 76.866.246 1.467.864 9.820.451 2.113.015 2.837.474 1.248.770 3.354.388 4.239.241 2.330.730 3.592.642 3.294.199 2.761.771 7.885.176 3.834.542 4.361.873 6.793.798 2.655.339 2.400.117 2.941.011 2.988.861 5.857.003
2016 73.551.323 (b) 1.629.512 (b) 9.254.380 (b) 2.187.365 (b) 2.727.183 (b) 1.108.375 (b) 3.238.831 (b) 4.120.542 (b) 2.288.166 (b) 3.369.044 (b) 3.202.989 (b) 2.712.122 (b) 7.205.681 (b) 3.700.736 (b) 4.155.779 (b) 6.679.069 (b) 2.565.874 (b) 2.242.477 (b) 2.647.279 (b) 2.789.537 (b) 5.726.380 (b)
2015 71.456.579 1.559.810 8.895.041 2.073.023 2.777.485 1.095.475 3.226.861 3.966.538 2.235.051 3.313.159 3.019.466 2.688.057 6.967.680 3.476.870 4.079.569 6.286.941 2.343.935 2.216.532 2.734.019 3.011.085 5.489.984
2014 69.658.642 1.635.731 8.666.855 1.960.510 2.659.833 1.070.667 3.325.825 3.814.491 2.169.697 3.215.791 3.045.074 2.744.932 6.827.980 3.286.823 4.074.345 5.904.790 2.281.648 2.185.804 2.535.563 3.082.276 5.170.005
2013 70.107.296 (b) 1.576.858 (b) 8.734.053 (b) 2.094.035 (b) 2.686.063 (b) 1.125.125 (b) 3.425.499 (b) 3.823.293 (b) 2.137.896 (b) 3.259.198 (b) 3.232.767 (b) 2.746.392 (b) 7.082.487 (b) 3.466.759 (b) 4.017.236 (b) 5.656.182 (b) 2.272.151 (b) 2.283.574 (b) 2.255.695 (b) 2.919.340 (b) 5.312.693 (b)
2012 71.108.051 1.667.438 8.740.821 2.077.818 2.746.367 1.280.681 3.608.588 3.940.336 2.132.904 3.271.453 3.809.194 2.887.102 7.330.932 3.770.512 4.054.704 5.556.746 2.236.463 2.467.844 2.343.996 3.020.433 4.163.715
2011 74.709.457 1.766.438 8.947.887 2.166.586 2.984.248 1.479.173 3.856.773 3.967.158 2.160.081 3.334.889 4.289.764 3.046.286 8.133.982 3.933.400 4.150.971 5.847.297 2.242.017 2.816.077 2.480.683 2.898.760 4.206.990
2010 76.027.461 1.799.559 8.907.915 2.208.900 3.151.922 1.584.290 3.968.726 3.969.558 2.448.578 3.401.677 4.619.090 2.996.477 8.460.491 4.097.913 4.181.252 5.802.492 2.249.684 3.074.114 2.388.942 2.698.965 4.016.917
2009 77.093.836 1.790.930 8.786.780 2.222.443 3.384.335 1.706.355 4.068.581 4.036.072 2.222.898 3.411.803 5.241.795 2.956.794 8.748.977 4.231.196 4.385.454 5.881.290 2.172.949 3.143.808 2.319.170 2.863.322 3.518.881
2008 85.450.746 1.977.472 8.915.815 2.314.133 4.004.375 2.082.033 4.561.865 4.354.393 2.287.724 3.980.844 6.332.232 3.413.760 10.748.229 4.764.646 5.036.486 6.487.793 2.221.221 3.793.951 2.236.335 2.596.662 3.340.778
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 20 de novembre de 2019.

Estadística EIE

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
ndústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

Les despeses de personal recullen tots els pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

L'any 2011 l'Enquesta amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i l'any 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.