Saltar al contingut principal

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2n trimestre del 2020
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,53 3.700,4 -162,0 -4,2 -1,8
Homes 63,50 1.948,2 -69,1 -3,4 -1,5
Dones 53,85 1.752,2 -92,9 -5,0 -2,1
De 16 a 24 anys 38,00 270,8 -42,1 -13,5 -7,9
De 25 a 54 anys 85,75 2.775,7 -134,6 -4,6 -2,4
De 55 anys i més 27,56 653,9 14,7 2,3 4,1
Ocupació 51,05 3.227,5 -203,6 -5,9 -2,1
Homes 55,46 1.701,5 -94,4 -5,3 -1,8
Dones 46,89 1.526,0 -109,3 -6,7 -2,5
De 16 a 24 anys 24,48 174,5 -61,5 -26,1 -13,4
De 25 a 54 anys 76,04 2.461,2 -157,2 -6,0 -2,9
De 55 anys i més 24,94 591,8 15,1 2,6 5,8
Atur 12,78 472,9 41,7 9,7 0,8
Homes 12,66 246,7 25,3 11,4 0,6
Dones 12,91 226,2 16,4 7,8 1,0
De 16 a 24 anys 35,58 96,4 19,4 25,3 6,7
De 25 a 54 anys 11,33 314,5 22,7 7,8 1,6
De 55 anys i més 9,49 62,1 -0,4 -0,7 -10,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2n trimestre del 2020
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 55,54 21.975,2 -1.060,4 -4,6 -1,9
Homes 61,35 11.800,5 -483,8 -3,9 -1,8
Dones 50,05 10.174,7 -576,5 -5,4 -2,2
De 16 a 24 anys 30,14 1.288,1 -240,4 -15,7 -7,4
De 25 a 54 anys 82,90 16.588,7 -907,5 -5,2 -3,0
De 55 anys i més 26,82 4.098,4 87,5 2,2 4,7
Ocupació 47,03 18.607,2 -1.197,7 -6,0 -2,5
Homes 52,68 10.133,4 -616,8 -5,7 -2,6
Dones 41,68 8.473,8 -580,9 -6,4 -2,4
De 16 a 24 anys 18,20 777,9 -244,0 -23,9 -10,3
De 25 a 54 anys 70,98 14.204,9 -1.059,3 -6,9 -3,8
De 55 anys i més 23,72 3.624,4 105,6 3,0 5,4
Atur 15,33 3.368,0 137,3 4,3 1,5
Homes 14,13 1.667,1 133,0 8,7 4,1
Dones 16,72 1.700,9 4,4 0,3 -0,9
De 16 a 24 anys 39,61 510,2 3,6 0,7 -1,9
De 25 a 54 anys 14,37 2.383,8 151,9 6,8 2,6
De 55 anys i més 11,56 474,0 -18,1 -3,7 -0,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Darrera actualització: 28 de juliol de 2020. Propera actualització: 27 d'octubre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.