Saltar al contingut principal

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (01.40)

Població menor de 65 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 189,3 1.491,7 12.901,9
Dones 211,2 1.600,4 13.641,8
Total 400,4 3.092,1 26.543,7
Unitats: Milers de persones.
Població menor de 65 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 6,2 8,0 7,7
Dones 7,0 8,7 8,3
Total 6,6 8,4 8,0
Unitats: Percentatge.
Població menor de 18 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 35,2 301,1 3.130,5
Dones 39,0 251,7 2.872,1
Total 74,2 552,8 6.002,6
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Població menor de 18 anys que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe. Percentatge sobre el total 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 5,0 7,3 7,6
Dones 5,9 6,5 7,4
Total 5,5 6,9 7,5
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador es defineix com el percentatge de la població d'entre 0 i 64 anys que viu en llars on els adults van treballar una jornada igual o inferior al 20% del seu potencial total de temps de treball durant l'any anterior.

Les persones en edat de treballar són individus de 18 a 64 anys (excepte els estudiants de 18 a 24 anys, els jubilats o retirats, així com les persones inactives entre 60 i 64 anys que tenen les pensions com a font principal dels ingressos de la llar). Aquesta variable no s'aplica en el cas de les persones de 65 anys o més.

Taules disponibles [+]