Saltar al contingut principal

Necessitats mèdiques autopercebudes com a no ateses (03.60)

Necessitats mèdiques autopercebudes com a no ateses. Per sexe 2023
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 1,21 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 2,36 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 1,80 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

ECV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 16 anys i més que informa de necessitats no ateses d'atenció mèdica per una de les raons següents: "Motius financers", "Llista d'espera" i "Massa lluny per viatjar" (s'acumulen les tres categories). Les necessitats no satisfetes autoinformades corresponen a l'avaluació d'aquestes persones de si necessitaven un reconeixement o tractament mèdic (s'exclou l'atenció dental), però no el van tenir o no el van cercar. Les dades provenen de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC).

Nota sobre la interpretació: L'indicador deriva de dades autoinformades, de manera que, en part, es veu afectat per la percepció subjectiva dels enquestats, així com pel seu entorn social i cultural. Un altre factor que hi té un paper és l'organització diferent dels serveis d'atenció mèdica, tant a escala nacional com local. Tots aquests factors s'han de tenir en compte a l'hora d'analitzar les dades i interpretar-ne els resultats.

Taules disponibles [+]