Taxa de risc de pobresa. Per sexe

Taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 23,9 25,6 24,8
Espanya 28,0 28,7 28,4
Zona euro 24,2 (e) 25,6 (e) 24,9 (e)
Unió Europea 24,3 (e) 25,5 (e) 25,0 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Valor estimat.
Taxa de risc de pobresa després de les transferències socials. Per sexe 2017
Homes Dones Total
Catalunya 19,3 20,7 20,0
Espanya 21,0 22,2 21,6
Zona euro 16,4 (e) 17,7 (e) 17,1 (e)
Unió Europea 16,3 (e) 17,5 (e) 16,9 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Valor estimat.

Data de publicació: 21 de juny del 2018. Sèries revisades el 5 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La població en risc de pobresa inclou aquelles persones la renda disponible de les quals es troba sota el llindar de risc a la pobresa. Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents. En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana.

La consideració de la taxa de risc de pobresa abans i després de les transferències socials pretén quantificar l'esforç que realitza el sistema de protecció social per a la reducció de la pobresa. Per tant, s'analitzen dos tipus de taxes, segons els diferents ingressos comptabilitzats: els ingressos previs a les transferències socials (incloent-hi les pensions de jubilació i supervivència) i els ingressos posteriors a totes les transferències socials.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

A partir del 2013, les dades relatives als ingressos de la llar de l'Enquesta de condicions de vida es construeixen amb una metodologia mixta que combina la informació proporcionada per l'informant amb registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: