Saltar al contingut principal

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa

Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Valor
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 473 3.775 22.419 (e) 26.998 (e)
2018 324 3.701 22.883 28.115 (e)
2017 490 4.446 24.920 30.430 (e)
2016 406 5.188 27.370 33.610 (e)
2015 497 5.426 27.491 34.045 (e)
2014 679 6.036 29.162 36.197 (e)
2013 621 5.604 27.658 34.813 (e)
2012 667 5.137 26.602 33.621 (e)
2011 676 4.810 27.295 34.224 (e)
2010 586 3.897 26.011 32.777 (e)
2009 391 2.730 22.687 ..
2008 329 2.349 23.151 ..
2007 328 2.389 24.164 ..
2006 270 2.201 25.617 ..
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de juliol de 2020. Sèries revisades el 4 de novembre de 2020.

Nota metodològica

La intensitat de treball de la llar es calcula dividint la suma total de mesos treballats pels membres en edat de treballar de la llar, per la suma total dels mesos en què aquests membres poden treballar durant l'any anterior a l'enquesta. Les persones en edat de treballar són definides com els individus de 18 a 59 anys; s'exclou la població de 18 a 24 anys que són estudiants. La intensitat de treball es mesura en valors que van del 0 a l'1.

La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa inclou aquelles persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on els adults (de 18 a 59 anys) han treballat menys del 20% del seu potencial de treball durant el darrer any.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.