Saltar al contingut principal

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa a la freqüència dels noms i cognoms de la població resident a partir de la informació del Padró continu.

S'ofereixen els resultats pels noms i cognoms amb freqüència igual o superior a 4 per al conjunt de Catalunya.

La consulta es pot fer segons l'ordenació de freqüències dels noms i cognoms més habituals. També es pot fer una consulta específica de qualsevol nom o cognom i conèixer-ne el nivell de freqüència entre tota la població.

En el cas dels noms, s'ofereixen els resultats desagregats segons el sexe, la dècada de naixement i la nacionalitat.

La informació dels noms i cognoms de la població es presenta desagregada territorialment per províncies, àmbits del pla territorial i comarques. Els resultats dels noms per dècada de naixement i dels noms per nacionalitat s'ofereixen per al conjunt de Catalunya.

Atès que la font utilitzada per elaborar aquesta base de dades conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, en alguns casos no ha estat possible destriar entre un nom en català o en castellà, ja que l'accent és l'únic element que permet fer-ne la separació. En aquests casos s'han presentat les dues opcions conjuntament (Maria/María, Àlex/Álex) i els cognoms no s'han accentuat (Sole, Vila, Garcia).