Saltar al contingut principal

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya, a partir del Registre de població de Catalunya. Aquesta informació és semblant a la que proporcionen altres instituts d'estadística d'Europa, entre els quals es poden destacar l'Institut d'Estadística de Noruega i l'Institut d'Estadística de Bèlgica, així com l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En aquesta base de dades es pot consultar la freqüència dels diferents noms i cognoms dels homes i dones residents a Catalunya. Aquesta consulta es pot fer segons l'ordenació de freqüències dels noms i cognoms més freqüents. També es pot fer una consulta específica de qualsevol nom o cognom i conèixer-ne el nivell de freqüència entre tota la població. Aquesta informació es pot obtenir per al conjunt de Catalunya i per comarques, així com, en el cas dels noms, segons la dècada de naixement.

Atès que la font utilitzada per elaborar aquesta base de dades conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, en alguns casos no ha estat possible destriar entre un nom en català o en castellà, ja que l'accent és l'únic element que permet fer-ne la separació. En aquests casos s'han presentat les dues opcions conjuntament (Maria/María, Àlex/Álex) i els cognoms no s'han accentuat (Sole, Vila, Garcia).