Saltar al contingut principal

Subàmbit 01 06: Població estrangera

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 01 06. Població estrangera

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 21.200 €