Saltar al contingut principal

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (responsable)

Nombre d'actuacions: 37

Cost directe estimat: 1.061.500 €