Saltar al contingut principal

Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d'estada

Codi: 01 06 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 06. Població estrangera

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de l'Interior, Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Actualització de la informació referida a les naturalitzacions (concessions i adquisicions de nacionalitat espanyola) i als permisos de residència per treball i estudi. Les dades es presenten per províncies i Catalunya. Actualització de les sol·licituds d'asil. Les dades es presenten per a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població estrangera

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nacionalitat, país de naixement, lloc de residència

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010601

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.