Productivitat total dels factors

Codi: 02 01 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 24.700 €

Ressenya: Càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajustaran a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: relació capital/treball, productivitat aparent del treball, productivitat total dels factors

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020103

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajusten a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Productivitat total dels factors

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: