Avanç del PIB trimestral

Codi: 02 01 07PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 21.500 €

Ressenya: Obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: taxa de variació del PIB total, de l'agricultura, de la indústria, de la construcció i dels serveis

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016,2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020107

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Quaranta dies després de finalitzat el trimestre corresponent es publiquen les estimacions obtingudes a partir d'indicadors indirectes de l'evolució dels principals components del PIB català

Referència temporal de les dades: 2016,2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Avanç de la variació del PIB

Nota de Conjuntura Econòmica, número 93 (gener del 2017) (PDF)

Nota de Conjuntura Econòmica, número 94 (abril del 2017) (PDF)

Nota de Conjuntura Econòmica, número 96 (juliol del 2017) (PDF)

Nota de Conjuntura Econòmica, número 97 (octubre del 2017) (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: