Saltar al contingut principal

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Codi: 04 01 03PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Cost directe estimat: 22.000 €

Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, afiliats i afiliacions per règims de cotització, sector d'activitat, tipus de relació laboral, tipus de jornada, tipus de contracte, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2018-2019 (dades a 30 de desembre del 2018 i a 30 de març, 30 de juny i 30 de setembre del 2019)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040103

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.