Saltar al contingut principal

Estadística de l'ensenyament universitari

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: universitats catalanes

Cost directe estimat: 180.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes en relació amb la seva activitat docent i de recerca.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, tipologia i relació d'estudis, alumnes titulats, professorat, PAS, rendiment acadèmic i assignació de recursos docents, costos, pressupostos, recerca i inserció laboral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017-2018 (curs acadèmic)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040406

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.