Estadística del tercer sector cultural

Codi: 04 07 10PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Tramesa d'un qüestionari electrònic als centres d'estudis locals i comarcals per tal de conèixer el nombre, l'activitat, el personal i el pressupost del sector a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: entitat cultural

Unitat d'informació: associacions cultural, centres d'estudis locals i comarcals

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040710

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

L'anàlisi de l'Estadística del tercer sector cultural de Catalunya permet conèixer la dimensió social i econòmica de les associacions que desenvolupen activitats culturals i sense ànim de lucre i que no formen part del sector públic. Aquesta operació estadística presenta dades com ara el nombre d’entitats, la distribució territorial, la tipologia d'activitats que organitzen, la participació voluntària i l'ocupació remunerada, la desagregació del personal per sexe, els equipaments o els pressupostos.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística del tercer sector cultural de Catalunya 2016

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística del tercer sector cultural de Catalunya 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: