Saltar al contingut principal

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

Codi: 05 01 05PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 01. Ingressos i condicions de vida de les llars

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Disseny d'un procediment d'estimació dels principals indicadors relatius al risc d'exclusió social i de distribució de la renda a partir de l'Enquesta de condicions de vida, aplicant tècniques d'estimació per a petites àrees partint d'informació de procedència fiscal.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció.

Informant: Administració pública, llar

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, composició de la llar, origen de la renda familiar, nivell de renda

Desagregació territorial dels resultats: municipis, Àrea Metropolitana de Barcelona, seccions censals, comarques i Aran

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/050105

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.