Saltar al contingut principal

Cerca de població

Municipi amb 1.636.732 habitants (01.01.2021).

Unitats territorials amb el terme cercat «Barcelona»
Nom Tipus Codi Homes Dones Total
Coincidència exacta (4)
Barcelona PROV 08 2.791.250 2.923.480 5.714.730
Barcelona MUN 080193 778.744 857.988 1.636.732
Barcelona (Barcelona) ES 0801930001700 778.744 857.988 1.636.732
Barcelona (Barcelona) NP 0801930001701 778.744 857.988 1.636.732
Amb la paraula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la paraula cercada.
Amb la partícula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la partícula cercada.
Font: Padró continu de població. Població actualitzada a 01.01.2021.
Nota: En el cas de les entitats inframunicipals, s'inclou al final del seu nom el municipi al qual pertany entre parèntesis i en versaletes.