Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Barcelona
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 5.539 5.316 10.855 3,97
De 5 a 9 anys 4.414 4.145 8.559 3,13
De 10 a 14 anys 4.887 4.453 9.340 3,42
De 15 a 19 anys 5.905 5.299 11.204 4,10
De 20 a 24 anys 13.386 13.920 27.306 10,00
De 25 a 29 anys 27.296 26.351 53.647 19,64
De 30 a 34 anys 28.038 22.888 50.926 18,64
De 35 a 39 anys 20.794 15.425 36.219 13,26
De 40 a 44 anys 13.335 10.599 23.934 8,76
De 45 a 49 anys 8.378 7.446 15.824 5,79
De 50 a 54 anys 5.001 5.057 10.058 3,68
De 55 a 59 anys 2.668 3.224 5.892 2,16
De 60 a 64 anys 1.506 2.067 3.573 1,31
De 65 a 69 anys 924 1.246 2.170 0,79
De 70 a 74 anys 651 893 1.544 0,57
De 75 a 79 anys 398 579 977 0,36
De 80 a 84 anys 254 366 620 0,23
De 85 anys i més 166 361 527 0,19
Total 143.540 129.635 273.175 100,00
% 52,55 47,45 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic