Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.024 654 5,64 32,31
Districte II 21.909 3.218 27,73 14,69
Districte III 7.106 1.681 14,49 23,66
Districte IV 21.022 2.950 25,42 14,03
Districte V 21.220 2.929 25,24 13,80
Districte VI 1.871 172 1,48 9,19
Total 75.152 11.604 100,00 15,44

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles