Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Mataró
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 12.322 825 4,27 6,70
Districte II 19.868 3.321 17,20 16,72
Districte III 23.781 4.420 22,90 18,59
Districte IV 15.808 1.075 5,57 6,80
Districte V 30.827 6.980 36,16 22,64
Districte VI 23.521 2.684 13,90 11,41
Total 126.127 19.305 100,00 15,31

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles