Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Terrassa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 35.580 2.844 11,23 7,99
Districte II 21.718 5.773 22,80 26,58
Districte III 33.555 4.134 16,33 12,32
Districte IV 39.166 3.826 15,11 9,77
Districte V 45.580 3.510 13,86 7,70
Districte VI 40.829 5.234 20,67 12,82
Total 216.428 25.321 100,00 11,70

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles