Saltar al contingut principal

Població estrangera per districtes

Població estrangera per districtes. 2018 Terrassa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 35.836 2.973 11,35 8,30
Districte II 22.146 5.819 22,21 26,28
Districte III 33.803 4.236 16,17 12,53
Districte IV 39.704 3.981 15,20 10,03
Districte V 45.930 3.837 14,65 8,35
Districte VI 41.116 5.353 20,43 13,02
Total 218.535 26.199 100,00 11,99

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic