Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Figueres
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 12.989 3.019 24,84 23,24
Districte II 7.360 2.005 16,50 27,24
Districte III 11.034 3.561 29,30 32,27
Districte IV 14.578 3.569 29,36 24,48
Total 45.961 12.154 100,00 26,44

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles