Evolució de la població total i estrangera M

Evolució de la població total i estrangera. 2000-2017 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % sobre (1) variació absoluta variació relativa (%)
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
2017 7.555.830 1.041.362 13,78 17.964 1,76
2016 7.522.596 1.023.398 13,60 -4.671 -0,45
2015 7.508.106 1.028.069 13,69 -61.145 -5,61
2014 7.518.903 1.089.214 14,49 -69.258 -5,98
2013 7.553.650 1.158.472 15,34 -28.307 -2,39
2012 7.570.908 1.186.779 15,68 927 0,08
2011 7.539.618 1.185.852 15,73 -12.686 -1,06
2010 7.512.381 1.198.538 15,95 9.259 0,78
2009 7.475.420 1.189.279 15,91 85.489 7,75
2008 7.364.078 1.103.790 14,99 131.283 13,50
2007 7.210.508 972.507 13,49 58.750 6,43
2006 7.134.697 913.757 12,81 114.853 14,38
2005 6.995.206 798.904 11,42 156.058 24,28
2004 6.813.319 642.846 9,44 99.838 18,39
2003 6.704.146 543.008 8,10 160.988 42,14
2002 6.506.440 382.020 5,87 124.700 48,46
2001 6.361.365 257.320 4,05 75.730 41,70
2000 6.261.999 181.590 2,90 : :

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic

Taules disponibles