Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Barcelonès Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 320.382 300 96,15 0,09
Hospitalet de Llobregat, l' 56.506 5 1,60 <0,01
Badalona 30.452 <4 : :
Sant Adrià de Besòs 5.171 <4 : :
Santa Coloma de Gramenet 25.170 <4 : :
Barcelonès 437.681 312 100,00 0,07
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic