Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Cerdanya Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Alp 186 <4 : :
Bellver de Cerdanya 134 <4 : :
Montellà i Martinet 27 <4 : :
Puigcerdà 1.861 <4 : :
Resta de municipis 372 0 0,00 0,00
Cerdanya 2.580 7 100,00 0,27
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic