Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Garraf Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Sitges 6.629 9 47,37 0,14
Vilanova i la Geltrú 7.114 6 31,58 0,08
Sant Pere de Ribes 4.425 4 21,05 0,09
Resta de municipis 2.777 0 0,00 0,00
Garraf 20.945 19 100,00 0,09
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic