Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Osona Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Vic 12.747 8 50,00 0,06
Roda de Ter 674 <4 : :
Balenyà 366 <4 : :
Centelles 355 <4 : :
Sant Bartomeu del Grau 81 <4 : :
Taradell 482 <4 : :
Tona 654 <4 : :
Resta de municipis 9.229 0 0,00 0,00
Osona 24.588 16 100,00 0,07
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic