Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Segrià Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Lleida 26.043 27 75,00 0,10
Vilanova de Segrià 113 4 11,11 3,54
Artesa de Lleida 162 <4 : :
Alfarràs 306 <4 : :
Almacelles 1.287 <4 : :
Montoliu de Lleida 62 <4 : :
Resta de municipis 10.534 0 0,00 0,00
Segrià 38.507 36 100,00 0,09
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic